Einde ne bis-beoordelingskader in alle zaken bij Afdeling bestuursrechtspraak

Volgens het ne-bis-in-idem-beginsel kan een rechter maar één keer oordelen over dezelfde zaak, zo leerde ik al tijdens mijn studie in Tilburg uit het boek Hoofdstukken van administratief recht (Van Wijk / Konijnenbelt). De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft nu op 23 november 2016 bepaald dat het zogenoemde ne bis-beoordelingskader bij besluiten op herhaalde aanvragen niet langer moet worden toegepast, zo blijkt uit een persbericht van de Raad van State van afgelopen woensdag.

Het ne bis-beoordelingskader hield (althans in het bestuursrecht) in dat bestuursrechters afwijzingen van tweede of latere aanvragen in beginsel alleen toetsen als de aanvrager daarin iets nieuws had aangevoerd. Anders dan voorheen zal het besluit van het bestuursorgaan op een opvolgende aanvraag nu voortaan als uitgangspunt worden genomen bij de toetsing.

In juni van dit jaar bepaalde de Afdeling bestuursrechtspraak al dat het ne bis‑beoordelingskader werd losgelaten voor zaken waarin het besluit was genomen op grond van de Vreemdelingenwet 2000 of de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

De Afdeling bestuursrechtspraak bepaalt in de uitspraak van afgelopen woensdag dat het loslaten van het ne bis‑beoordelingskader met onmiddellijke ingang geldt voor iedere zaak op het terrein van de rechtsmacht van de Afdeling bestuursrechtspraak, ongeacht in welk stadium van behandeling die zaak zich bevindt.

Lees hier de uitspraak met zaaknummer 201502095/1.

Bron: www.raadvanstate.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *