Diploma Omgevingsadviseur behaald

Beste lezer,

Ik – Klaus Schmitt, eigenaar van NPS Juridisch Advies – heb op 2 juli 2018 het diploma Omgevingsadviseur behaald bij de Berghauser Pont Academy. Hiermee zijn we weer beter voorbereid op de komst van de Omgevingswet (vooralsnog op 1 januari 2021).

Deze opleiding bestond uit de volgende trainingen Leren samen werken:

  • Drie grondvormen van samenwerken
  • Jouw persoonlijke handtekening in samenwerken
  • Tweebenig leren spelen en
  • Werken op het grensvlak.

In deze opleiding heb ik vooral geleerd hoe je moet samenwerken in het kader van de nieuwe Omgevingswet. Dit lijkt voor de hand te liggen, maar toch gaat er veel veranderen voor de werkwijze van adviseurs die zich bezighouden met omgevingsrecht.