Davert de rechtsstaat op zijn grondvesten?

Afgelopen week beleefden we in een razend tempo de ontwikkelingen rondom de avondklok. Dinsdag kregen we plotseling te horen dat de rechtbank de avondklok als onrechtmatig beoordeelde. Dezelfde dag nog ging de staat in (hoger) beroep en vroeg tevens schorsing van de uitspraak van de rechtbank. Die schorsing werd dezelfde avond (voor 21:00 uur) nog uitgesproken zodat in ieder geval de avondklok overeind bleef tot het gerechtshof in (hoger) beroep uitspraak heeft gedaan. Dat zou eigenlijk afgelopen vrijdag gebeuren maar het gerechtshof liet vrijdag weten dat het nog een week tijd nodig heeft om tot een uitspraak te komen. Intussen bereidt het kabinet een (nieuwe) wettelijke basis voor van de avondklok zodat deze in stand kan blijven (ook als het gerechtshof het (hoger) beroep ongegrond verklaart). In een ongekend tempo wordt het wetsvoorstel voor deze noodwet hiervoor door de Tweede en Eerste Kamer gejaagd.

Het gaat hier om grondwettelijk beschermde rechten die vergaand worden beperkt. Des te opmerkelijker is het dat hier binnen een week door diverse rechterlijke instanties zulke ingrijpende uitspraken over worden gedaan!