2021: een spannend jaar!

2021 belooft een spannend jaar te worden in meerdere opzichten.

Allereerst natuurlijk hoe het Covid-19-virus zich ontwikkelt: zullen we het virus onder controle krijgen? Alle hoop is gevestigd op de deze week begonnen vaccinatie.

Verder bereiden alle gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk zich voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2022. Het ziet er naar uit dat het dit keer echt gaat gebeuren!

Ook vinden op 17 maart verkiezingen plaats voor de Tweede Kamer. Zal het politieke landschap drastisch gaan veranderen…?

En ten slotte: hoe zal het sociaal-economisch gaan? Veel bedrijven hebben flinke klappen gehad en het is maar de vraag of ze 2021 gaan overleven. Met alle gevolgen voor werknemers en hun gezinnen vandien.

Ik wens iedereen een goed en succesvol jaar 2021 toe!
Groetjes van Klaus