OMGEVINGSWET UITGESTELD NAAR 1 JANUARI 2024!

Het Koninklijk Besluit dat de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 regelt, is 26 januari jongstleden door de minister van VRO bij beide Kamers in procedure gebracht. De vorig najaar afgesproken streefdatum van invoering per 1 juli dit jaar is niet meer aan de orde.

Dit meldt Omgevingsweb op 26 januari 2023.

Zou het nu dan toch gaan gebeuren…?!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *