Alle berichten van admin

Omgevingswet uitgesteld tot 1 juli 2022

Nadat op 27 mei bekend werd dat de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2022 kwam er deze week weer een artikel voorbij in Binnenlands Bestuur waarin gesuggereerd wordt dat het onzeker is of de nieuwe deadline van 1 juli 2022 wel gehaald. Er zitten namelijk nog tientallen fouten in de software, schrijft AG Connect op basis van antwoorden op Kamervragen . Ook moeten belangrijke functionaliteiten nog worden opgeleverd.

Bron: binnenlandsbestuur.nl

Davert de rechtsstaat op zijn grondvesten?

Afgelopen week beleefden we in een razend tempo de ontwikkelingen rondom de avondklok. Dinsdag kregen we plotseling te horen dat de rechtbank de avondklok als onrechtmatig beoordeelde. Dezelfde dag nog ging de staat in (hoger) beroep en vroeg tevens schorsing van de uitspraak van de rechtbank. Die schorsing werd dezelfde avond (voor 21:00 uur) nog uitgesproken zodat in ieder geval de avondklok overeind bleef tot het gerechtshof in (hoger) beroep uitspraak heeft gedaan. Dat zou eigenlijk afgelopen vrijdag gebeuren maar het gerechtshof liet vrijdag weten dat het nog een week tijd nodig heeft om tot een uitspraak te komen. Intussen bereidt het kabinet een (nieuwe) wettelijke basis voor van de avondklok zodat deze in stand kan blijven (ook als het gerechtshof het (hoger) beroep ongegrond verklaart). In een ongekend tempo wordt het wetsvoorstel voor deze noodwet hiervoor door de Tweede en Eerste Kamer gejaagd.

Het gaat hier om grondwettelijk beschermde rechten die vergaand worden beperkt. Des te opmerkelijker is het dat hier binnen een week door diverse rechterlijke instanties zulke ingrijpende uitspraken over worden gedaan!

2021: een spannend jaar!

2021 belooft een spannend jaar te worden in meerdere opzichten.

Allereerst natuurlijk hoe het Covid-19-virus zich ontwikkelt: zullen we het virus onder controle krijgen? Alle hoop is gevestigd op de deze week begonnen vaccinatie.

Verder bereiden alle gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk zich voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2022. Het ziet er naar uit dat het dit keer echt gaat gebeuren!

Ook vinden op 17 maart verkiezingen plaats voor de Tweede Kamer. Zal het politieke landschap drastisch gaan veranderen…?

En ten slotte: hoe zal het sociaal-economisch gaan? Veel bedrijven hebben flinke klappen gehad en het is maar de vraag of ze 2021 gaan overleven. Met alle gevolgen voor werknemers en hun gezinnen vandien.

Ik wens iedereen een goed en succesvol jaar 2021 toe!
Groetjes van Klaus