NPS Juridisch Advies bereidt zich voor op de Omgevingswet

De Omgevingswet komt eraan… Nou ja, het duurt nog wel even. Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2019 in werking. Toch is het goed om ons alvast wat meer te gaan verdiepen in de Omgevingswet en wat dit gaat betekenen voor ons dagelijkse werk. Er gebeurt namelijk nu al het een en ander op dit gebied.

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. De Omgevingswet is de basis voor het nieuwe stelsel van regelgeving voor de fysieke leefomgeving. Het stelsel van de Omgevingswet bundelt de regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water.  Deze wetgevingsoperatie heeft gevolgen voor overheden die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de fysieke leefomgeving.

Over deze gevolgen wil ik in de aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet regelmatig berichten op deze website.

Wet DBA overeenkomsten voor gemeenten goedgekeurd

Op 5 januari 2017 heeft de Belastingdienst de modelovereenkomsten-wet DBA van de VNG goedgekeurd. De VNG koos ervoor drie modellen op te stellen. De drie verschillende modelovereenkomsten passen bij diverse soorten opdrachten.

Bij de beoordeling van de modelovereenkomsten heeft de Belastingdienst alleen de artikelen getoetst die van belang zijn voor de dienstbetrekking.

Voor meer informatie gelieve de bron van dit artikel te raadplegen:

https://vng.nl/onderwerpenindex/arbeidsvoorwaarden-en-personeelsbeleid/nieuws/wet-dba-modelovereenkomsten-zijn-goedgekeurd