Overheidsorganisaties

NPS Juridisch Advies geeft juridisch advies aan overheidsorganisaties, zoals gemeenten en provincies.

Dat kan gaan over allerlei bestuursrechtelijke onderwerpen, zoals bestemmingsplanprocedures, omgevingsvergunningprocedures, handhavingsprocedures, maar ook allerlei andere zaken op het gebied van bijvoorbeeld ruimtelijke ordening en handhaving.

Zo kan NPS Juridisch Advies u bijvoorbeeld helpen met het opstellen van een Handhavingsbeleid en/of een Handhavingsuitvoeringsprogramma.

Kijk ook bij Juridische Ondersteuning!